Kościół Narodzenia
Najświętszej Marii Panny

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych

 

Matka Boża 
Pocieszycielka Strapionych

koronowana
8 września 2000 roku

Diecezja Łowicka

Obraz MB

W roku 1357 wzniesiono w Domaniewicach pierwszy, drewniany kościółek. Kaplica, w której umieszczony jest cudowny wizerunek maryjny, powstała w 1633 roku. Wyposażenie kaplicy stanowią: ołtarz główny, zawierający łaskami słynący obraz, i ołtarze boczne z 1760 roku. Z tego samego okresu pochodzi ambona i chór muzyczny. Same organy zostały przebudowane z pozytywu szkatulnego i około 1825 roku wmontowane w unikalny prospekt w kształcie orła z rozpostartymi skrzydłami. Czerwony kolor ścian sprawia, że wnętrze kaplicy stało się „salą tronową” Matki i Królowej Korony Polskiej.
Obraz Najświętszej Marii Panny w typie Santa Maria Maggiore został w 1633 roku umieszczony w ołtarzu głównym domaniewickiej kaplicy. Od chwili intronizacji stał się przedmiotem czci. Już w 1640 roku obraz ten został przez wiernych ozdobiony srebrnymi, pozłacanymi koronami, a w 1760 roku srebrną sukienką. W roku 1975 kaplica została podniesiona do rangi sanktuarium, a koronujący obraz w 2000 roku koronami papieskimi arcybiskup Józef Kowalczyk obdarzył Maryję tytułem „Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych i Matki Pięknej Miłości”.